Jakie dokumenty są potrzebne, aby wynająć samochód w Katowicach?

Najemca zobowiązany jest do okazania prawa jazdy, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenia wykazującego, że nie toczy się wobec niego postępowanie, w wyniku którego może utracić uprawnienia do jazdy. Niezbędne jest również przedstawienie wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najemcy, jeżeli umowa najmu zawierana jest w związku z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą.

Comments are closed.