Jakimi pakietami ochronnymi objęte są nasze pojazdy?

Wszystkie oferowane pojazdy posiadają OC, AC i NW.

Comments are closed.